Styren

Styren

251,30 NOK 359,00 NOK

Veil. salgspris 359,00 NOK

Klarna

Basert på 1 Vurdering

Modell/varenr.: 201420
Lagerstatus:

På Lager i Norge: 3-8 dagers leveringstid.

stk.

Styren - Tynner til Polyester

Organisk styren har den kjemiske formelen C6H5CH=CH2. Dette benzenderivatet er en oljeaktig, fargeløs væske, selv om eldre prøver noen ganger har en gulaktig fargetone. Stoffet fordampes lett og har en søtlig lukt, selv om det lukter mindre godt ved høyere konsentrasjoner.

Polystyren og en rekke kopolymerer er forløpere til styren. Styrenproduksjonen toppet seg i 2010 med rundt 25 millioner tonn, og steg til nesten 35 millioner tonn innen 2018. Styren kan brukes som tynner til polyester.

Leveres i 1-liters beholdere

Sikkerhet ved håndtering av Styren:

  • Produktet er brannfarlig.
  • Farlig ved innånding.
  • Irriterer øynene og huden.
  • Oppbevares på et godt ventilert sted.
  • Unngå innånding av damp/aerosol.
  • Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.
  • Bruk egnede verneklær og vernehansker.
  • Ved brannslukking bruk sand, kulldioksyd eller slukningspulver, bruk ikke vann.
  • Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som spesialavfall.

 

HMS Sikkerhetsdatablad for Styren

Andre kunder har også kjøpt