Salgsbetingelser

Priser

Alle priser er oppgitt eksklusive mva og leveringskostnader til bedriftskunder. Priser til privatkunder er oppgitt inkl. mva. Priser til innloggede B2B-kunder er nettoppriser. Alle priser kan endres uten varsel.

Betaling

Ved kortbetaling, betaling med Vipps eller Paypal trekkes pengene fra ditt kort når du sender bestillingen. Kredittgodkjente kunder - Netto pr 20 dager eller etter avtale. Vi tilbyr også fakturabetaling via Klarna.

Bilder og Informasjon

Vi gjør vårt ytterste for at all informasjon på våre nettsider skal være korrekt til enhver tid, men tar forbehold om feil eller mangler i produktbeskrivelser, priser eller annen informasjon som fremkommer på våre internettsider.

Produktbilder i nettbutikken er kun ment som illustrasjon, og kan avvike i forhold til produktene.

Salgspant

Selger forbeholder seg retten til salgspant i varene etter pantelovens paragraf §3-14 med tillegg av renter og omkostninger, til hele kjøpesummen er betalt.

Retur av varer

Retur av varer skal forhåndgodkjennes av Sealine Products AS og returneres i uskadet emballasje for kjøpers regning.

Leveringstider

På lager:

Varer som er på lager hos oss har en estimert leveringstid på 1-3 dager. Dvs. tiden det tar før din ordre blir sendt ut fra vårt lager. Som regel sendes alle ordrer ut samme dag eller påfølgende dag. Tiden det tar før du mottar varen vil variere på grunn av ulike faktorer som valgt transportør, avstand, leveringssted og naturlige årsaker som påvirker leveringstiden.

På lager i Norge:

Varer som vi må hente inn fra ulike leverandører i Norge har en estimert leveringstid på 3-8 dager til vi sender varene fra oss. I enkelte tilfeller kan vi velge å sende varen direkte fra våre leverandører til våre kunder. Tiden det tar før du mottar varen vil variere på grunn av ulike faktorer som valgt transportør, avstand, leveringssted og naturlige årsaker som påvirker leveringstiden.

Bestillingsvarer:

Bestillingsvarer er varer som ikke er på lager hverken hos oss eller i Norge. Her ber vi om at kunden kontakter oss for estimert leveringstid og fraktkostnader. Noen varer kan ta 2-3 uker å skaffe, mens andre varer har flere måneders leveringstid.

Varer / varianter som ikke er på lager

De fleste av våre produkter kan bestilles selv om de ikke er på lager. Da vil det komme opp et rødt felt når man legger til varen eller varianten som opplyser at den ikke er på lager. Hvis man da likevel legger til varen og betaler for den, må man påberegne noe ekstra ventetid.

Tiden det tar før lagerbeholdningen blir fylt opp igjen varierer fra noen dager til noen uker. Du kan sende oss en epost på post@seap.no eller ringe oss på tlf 75 04 20 20 og spørre hva beregnet leveringstid er. Varer vi importerer kan ta flere måneder før de lagerføres igjen.

Så fort varen(e) er lagerført vil vi pakke og sende ut. Da vil du motta varsel på sms / epost så fort at din forsendelse er på tur ut fra oss.

Angrefrist

Etter angrerettloven kan forbrukeren ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) av varer som skal tilvirkes eller tilpasses spesielt for forbrukeren, gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager fra de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Fristen løper likevel ut senest 3 måneder etter at avtalen ble inngått. 

Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Du kan bruke skjemaet som skal være utfylt av selgeren som legges ved i din ordrebekreftelse. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres. Handelen er underlagt Kjøpsloven og Avtaleloven.

Rettigheter og reklamasjonsfrist ved mangler

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Varer med Høy vekt / volum

Ved kjøp av varer som har høyt volum, lengder over pallesørrelse eller høy vekt, vil forhandlere bli belastet for ekstra frakt utover standard fraktavtale. Kontakt oss for frakttilbud.

Juridiske foretaksopplysninger

Organisasjonsnummer: 881 238 292
Foretaksnavn: SEALINE PRODUCTS AS
Forretningsadresse: Torolv Kveldulvsons gate 5, 8800 SANDNESSJØEN
Telefon: 750 42 020 
Epost: post@seap.no