Salgsbetingelser

Priser

Alle priser er oppgitt eksklusive mva og leveringskostnader til bedriftskunder. Priser til privatkunder er oppgitt inkl. mva. Priser kan oppdateres uten varsel.

Betaling

Ved kortbetaling, betaling med Vipps eller Paypal trekkes pengene fra ditt kort når du sender bestillingen. Kredittgodkjente kunder - Netto pr 20 dager eller etter avtale.

Bilder og Informasjon

Vi gjør vårt ytterste for at all informasjon på våre nettsider skal være korrekt til enhver tid, men tar forbehold om feil eller mangler i produktbeskrivelser, priser eller annen informasjon som fremkommer på våre internettsider.

Produktbilder i nettbutikken er kun ment som illustrasjon, og kan avvike i forhold til produktene.

Salgspant

Selger forbeholder seg retten til salgspant i varene etter pantelovens paragraf §3-14 med tillegg av renter og omkostninger, til hele kjøpesummen er betalt.

Retur av varer

Retur av varer skal forhåndgodkjennes av Sealine Products AS og returneres i uskadet emballasje for kjøpers regning.

Angrefrist

Etter angrerettloven kan forbrukeren ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) av varer som skal tilvirkes eller tilpasses spesielt for forbrukeren, gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager fra de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Fristen løper likevel ut senest 3 måneder etter at avtalen ble inngått. 

Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Du kan bruke skjemaet som skal være utfylt av selgeren som legges ved i din ordrebekreftelse. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres. Handelen er underlagt Kjøpsloven og Avtaleloven.

Rettigheter og reklamasjonsfrist ved mangler

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Varer med Høy vekt / volum

Ved kjøp av varer som har høyt volum, lengder over pallesørrelse eller høy vekt, vil forhandlere bli belastet for ekstra frakt utover standard fraktavtale. Kontakt oss for frakttilbud.

Juridiske foretaksopplysninger

Organisasjonsnummer: 881 238 292
Foretaksnavn: SEALINE PRODUCTS AS
Forretningsadresse: Torolv Kveldulvsons gate 5, 8800 SANDNESSJØEN
Telefon: 750 42 020 
Epost: post@seap.no