Selvpolerende bunnstoff

Hva er forskjellen mellom selvpolerende og hardt bunnstoff?

Det finnes mange merker og varianter av bunnstoff, men i hovedsak to typer. Selvpolerende og hardt bunnstoff. Vi skal i denne artikkelen se nærmere på disse to, og gi forklaringen på hva slags typer som er best til hva slags båt.

Hvorfor trenger båten min bunnstoff?

Alt som ligger i vannet vil begynne å få vekst av slimete alger og deretter tiltrekke seg ting som rur, sjøgress, osv. Dette kalles bio-begroing. Hastigheten på denne bio-begroingen avhenger av flere faktorer, som hvor ofte du bruker båten din og hva skroget er laget av. Karibia og andre tropiske områder er kjent som "høy begroings" områder fordi det er mange næringsstoffer og lys som filtreres inn i vannet her.

Når ting begynner å vokse på skroget ditt, kan dette forårsake problemer for sikker og effektiv drift av båten av følgende grunner:

  • En ru overflate skaper motstand, noe som gjør båten din tregere, mindre manøvrerbar og mindre drivstoffeffektiv.
  • Hvis bio-begroing vokser i skrogåpninger eller bevegelige deler, kan blokkeringer forårsake motorproblemer som overoppheting.
  • Bio-begroing kan føre til at anodene dine ikke fungerer.

Hva er anti-begroing?

Anti-begroingsmaling er en kjemisk behandling som er spesielt designet for å forhindre bio-begroing. De fleste typer anti-begroing inneholder et biocid. Et biocid er et stoff som forhindrer vekst ved å ødelegge eller avskrekke organismer på en overflate. Det påføres båtens skrog for å gjøre det til et vanskelig sted for ting å vokse.

Hvor ofte trenger båten min ny anti-begroing (bunnstoff)?

Anti-begroing eller bunnstoff som det også heter, bør være på enhver båt som er i vannet over en viss tid. Avhengig av hvor ofte du bruker båten din og hvordan du tar vare på den, er den generelle anbefalingen hver 6. til 15. måned. Hvis du lar båten stå for lenge uten bunnstoff og tillater vekst, risikerer du potensielle motorproblemer, høyere drivstoffkostnader, gelcoat skade (osmose), og mye mer arbeid for å forberede skroget ditt til neste bunnstoffpåføring.

Anti Begroing

Hva er de to hovedtypene av bunnstoff?

Ablativ (også kjent som avskallende, eroderende, polerende, selvpolerende)

Hvordan fungerer den? Denne typen anti-begroingsmaling virker ved å ablatere (slites av) sakte slik at vekst ikke akkumuleres, og slik at et nytt lag med biocid blir eksponert.

Selvpolerende co-polymer anti-begroing er en nyere type avlativ maling. De har en mer kompleks kjemi og tilbyr kontrollert frigjøring av biocid og erosjonsnivå. De kalles selvpolerende fordi de blir glattere over tid.

Anbefalinger: Det anbefales bruk av høykvalitets anti-begroingsmaling som Seajet Platinum Advanced Self Polishing Copolymer (SPC) som skal påføres i to strøk med et ekstra lag på vannlinjen og de ledende kantene. Før maling kan skroget behøve forberedelse med rengjøring, kraftrengjøring (hvis du har ventet for lenge), avfetting, sliping eller påføring av en primer. Dette avhenger av tilstanden og sammensetningen av båten din. 

Denne typen bunnstoff er det beste alternativet for tilhengerførbare båter. Påføringsintervall vil avhenge av bruk og vedlikehold, men varer vanligvis en hel sesong eller som per produsentens retningslinjer.

Speedbåt

Hardt bunnstoff

Hvordan fungerer det? Hardt bunnstoff fungerer ved å frigjøre biocid fra overflaten av belegget for å forhindre vekst.

Anbefalinger: Denne typen anti-begroingsmaling anbefales for høyhastighetsbåter. Den må rengjøres regelmessig. Den anbefales ikke for båter som vil bli trailet eller lagret utenfor vannet i lengre tid fordi etter 72 timer med eksponering for luft vil hard anti-begroingsmaling oksidere og miste sine anti-begroingsegenskaper, noe som vil kreve at malingen påføres på nytt.

Påføringsintervall vil avhenge av bruk og vedlikehold, men varer vanligvis en hel sesong eller som per produsentens retningslinjer.

Miljøbekymringer: Kobberbaserte anti-begroingsmalinger er forbudt eller begrenset i noen deler av verden på grunn av miljøbekymringer. Imidlertid ble et forbud fjernet i Nederland etter at Den Europeiske Unions Vitenskapskomité for Helse og Miljørisiko konkluderte med at forbudet ikke "gir tilstrekkelig solid vitenskapelig bevis for å vise at bruken av kobberbaserte anti-begroingsmalinger på fritidsbåter presenterer betydelig miljørisiko."

Andre typer biocidale anti-begroingsmalinger som tidligere var populære, som tinn (aka tributyltin, TBT), er ekstremt skadelige for miljøet og er forbudt av mange internasjonale byråer.

Anbefaling: For å redusere miljøpåvirkningen av bunnstoff, anbefales det at båter trekkes ut og rengjøres på et sted hvor malingen ikke vil komme tilbake i vannet.

>>Se vårt utvalg av Seajet Bunnstoff her<<