motorolje

Hva betyr 10W-40 / 5W-30 / 0W-30 Osv.? Motoroljens Viskositet Forklart

Den primære funksjonen til motorolje i en motor er å smøre metallkomponenter for å forhindre gnissing, friksjon og slitasje. I tillegg reduserer smøringen kraftig motorvarme. Motorolje dekker og beskytter også motordeler mot slamsyre, vann og andre stoffer som fører til rust og korrosjon mens de tetter stempel- og sylindergap.

Motorolje fjerner også silisiumoksid og syrer fra motordeler. Oljens viskositet har en betydelig rolle i hver av disse motoroljefunksjonene. Fortsett å lese for en enkel forklaring av oljens viskositet.

motoroljens viskositet
Hva er viskositet?

Begrepet "viskositet" beskriver oljens tykkelse og strømningsmotstand. En tykkere olje indikeres med et høyere oljeviskositetstall. Lagerklaringene til en motor er der dette er kritisk betydelig. Fordi eldre motorer ble konstruert med betydelig løsere toleranser, ble oe anbefalte oljer som 10W30 ofte brukt på 1990-tallet og før.

Bedre teknologi og betydelig strengere toleranser ble brukt i konstruksjonen av mer aktuelle motorer, noe som også betyr at det kreves mye tynnere olje for å effektivt smøre motorens lagre og sirkulere raskere og friere gjennom hele motoren – ofte med mindre olje totalt sett i systemet.

Når motortoleransene har blitt dårligere eller i tunge applikasjoner som racing eller terrengmotorer, har en tykkere olje en tendens til å feste seg lettere til motordelene og vil gi bedre smøring, mens en tynnere olje kommer raskere til motordelene og sirkulerer raskere.

Motoroljens viskositet vil avgjøre hvordan den reagerer på variasjoner i temperatur, trykk og hastighet. Det er avgjørende at du følger produsentens anbefalinger for oljeviskositet.

Hva betyr tallene for oljeviskositet?

Dette måler strømningsmotstanden til en væske. Dette noteres ved å bruke den vanlige "xW-xx"-notasjonen når det refereres til motorolje. Tallet før "W" angir strømmen av væske ved null grader Fahrenheit (-17,8 grader celsius).

Vinteren er representert av "W.". Oljen tykner mindre i kalde temperaturer jo lavere tall. En 5W-30-motorolje vil flyte saktere enn en 0W-30-kvalitet, selv om den vil bli tynnere ved lave temperaturer enn en 10W-30-kvalitet.

0W eller 5W ville vært bedre for en motor i et kaldere klima der motorolje har en tendens til å tykne på grunn av de lave temperaturene. For å garantere at oljen ikke tynnes ut for mye, vil en bil som brukes i et veldig varmt område kreve et høyere antall.

Oljeviskositet ved 212 grader fahrenheit er angitt med tallet etter "W." (100 grader celsius). Denne figuren indikerer hvor motstandsdyktig oljen er mot tynning ved høye temperaturer. Olje med 10W-30-kvalitet, for eksempel, tykner raskere enn olje med 10W-40-kvalitet. Det ideelle viskositetsområdet vil bli foreslått i brukerhåndboken, og eieren bør velge med omhu innenfor disse parameterne.

SAE 30 Motorolje
Hvorfor har ikke alle oljer samme nummer?

Oljer ble en gang kun laget i en enkelt klasse, som f.eks. SAE 30. Motoroljer måtte på den tiden skiftes etter årstidene, med høyere viskositet om sommeren og lavere viskositet om vinteren. Etter det ble det laget fortykningsmidler, og multigradsolje ble etterhvert gjort tilgjengelig.

Den beste viskositeten er...

Den beste metoden for å beskytte motoren din, sikre at den går bra og får anstendig kjørelengde er å bruke motoroljen som er anbefalt i brukerhåndboken. Mange brukermanualer kan imidlertid vise en rekke oljer.

Den ideelle temperaturen for hver av de ulike benevnelsene varierer, så svaret vil avhenge av hvor du bor og klimaet der. Bruk den anbefalte viskositeten som bilens manual angir.

Km.Stand

Biler med høy km. stand bruker høyere oljeviskositet

Som tidligere indikert, pleide motorer å være konstruert med løsere toleranser, spesielt når det kom til lagerklaringer. Biler med høy kjørelengde ville bruke en høyere oljeviskositet, for eksempel 10W40 eller 20W50, for å øke oljetrykket fordi en motors levetid begynte å avta ganske raskt etter 100 000 km.

Det er viktig å huske at bruk av 20W50 olje på en gammel, utslitt motor kan resultere i tap av hestekrefter siden motoren din må jobbe utrolig hardt for å pumpe tykkere olje rundt og opprettholde oljetrykket.

Det er ikke uvanlig at dagens motorer har ofte mellom 300.000 og 400.000 kilometer bak seg. Å bytte til ekstreme oljevekter er ikke alltid avgjørende og kan til og med få motoren til å yte dårligere fordi mange sirkulasjons- og oljeproblemer fra fortiden har blitt løst sammen med strammere toleranser.

Bruk en motorolje med høy kjørelengde i stedet for en med høyere viskositet hvis motoren brenner eller lekker olje. Tetninger gjenopprettes av tilsetningsstoffer i motoroljer med høy kjørelengde.

Til slutt

For å oppsummere; et lavere oljeviskositetstall angir en tynnere olje som vil flyte raskere, men et høyere oljeviskositetstall angir en tykkere olje som ofte yter bedre i ekstreme situasjoner.

Bruk en olje med lavere viskositet for kaldstart om vinteren og kjøligere temperaturer for motorer som ikke har en foreslått vekt. Du bør bruke en olje med høyere viskositet i varmt klima.

Motorolje fjerner også syrer og silisiumoksid fra motordeler i tillegg til å smøre dem. Inntil du bytter olje, er dette avfallet fortsatt til stede i motoroljen. Som anbefalt i brukerhåndboken din, er det avgjørende at du skifter motorolje og oljefilter med jevne mellomrom.

Vi leverer motoroljer av høy kvalitet

Castrol Oljer

Dunlop Oljer

Total Oljer

Valvoline Oljer