Sinkanoder til Båt

Sinkanoder til båter

Vi har et stort utvalg av sinkanoder til båter. Alt fra skrogsink til akselanoder, sinkbarer, propellmutter anoder, plater, lystbåtanoder, sinkstenger og roranoder.

Vi skaffer også det meste av sinkanoder og Aluminiumsanoder til de fleste motorer og drev.

For å se en komplett oversikt, høyreklikk her og lagre pdf fila på din PC.

 

 

preload spinner

Å eie en båt innebærer et ansvar for å ta vare på den og sørge for at den er beskyttet mot skader og slitasje. En av de mest oversette, men likevel kritiske aspektene ved båtvedlikehold, er beskyttelse mot galvanisk korrosjon. I denne artikkelen skal vi utforske båtsink, hva en sinkanode er, og hvorfor det er viktig å beskytte båten din med en slik anode.

Hva er en sinkanode?

En sinkanode er en metallkomponent som er designet for å beskytte båtens metallstruktur og andre metalliske deler fra korrosjon i vannmiljøer. Den er laget av sink, et metall som har en høyere elektrokjemisk spenningsrekke enn andre metaller som vanligvis finnes på båter, som aluminium, stål og kobber. Dette gjør sink til et utmerket offermetall, som betyr at det vil korrodere i stedet for de mer verdifulle metallene på båten.

Galvanisk korrosjon: En usynlig fiende

Galvanisk korrosjon er en elektrokjemisk prosess som oppstår når to ulike metaller kommer i kontakt med hverandre i nærvær av en elektrolytt, som ferskvann eller sjøvann. Dette skaper en elektrisk strøm som fører til at det minst edle metallet, eller anoden, korroderer raskere enn det normalt ville gjort, mens det mer edle metallet, eller katoden, blir beskyttet.

I tilfelle av en båt kan galvanisk korrosjon skje når forskjellige metallkomponenter, som propellen, akslingen og skroget, er koblet sammen elektrisk. Sjøvann fungerer som en effektiv elektrolytt, og korrosjonen kan være ganske aggressiv, noe som fører til skader på verdifulle komponenter og redusert levetid for båten.

Hvorfor beskytte båten din med en sinkanode?

Å bruke en sinkanode som offermetall på båten din er en effektiv og kostnadseffektiv metode for å beskytte dens metallstruktur og komponenter mot galvanisk korrosjon. Fordi sink har en høyere spenningsrekke enn de fleste andre metaller som brukes i båtkonstruksjon, vil det korrodere først, og dermed spare de mer verdifulle metallene fra skader. Dette øker levetiden til båten og reduserer kostnadene for reparasjoner og vedlikehold.

Hvordan velge og installere en sinkanode

Når du velger og installerer en sinkanode, er det viktig å ta hensyn til noen nøkkelfaktorer. Her er noen trinn og tips for å hjelpe deg med å velge og installere riktig sinkanode for din båt:

Identifiser båtens metaller: Først må du vite hvilke metaller båten din består av, for eksempel stål, aluminium eller bronse. Dette vil hjelpe deg med å velge riktig type sinkanode som passer til båtens metall.

Velg riktig type sinkanode: Det finnes ulike typer sinkanoder tilgjengelig for ulike formål, som skrog-, aksel- og propellanoder. Velg en som passer til båtens størrelse og de spesifikke metallkomponentene som trenger beskyttelse.

Vurdere miljøet: Hvis båten din primært brukes i ferskvann, kan det være nødvendig å bruke magnesiumanoder i stedet for sink, da de har en høyere spenningsrekke og er bedre egnet for ferskvannsmiljøer. For bruk i saltvann og brakkvann er sinkanoder fortsatt det beste valget.

Beregn riktig størrelse: Mengden sink som kreves for å beskytte båten din, avhenger av båtens størrelse og de metalliske overflatene som skal beskyttes. Det finnes tabeller og kalkulatorer tilgjengelig online som kan hjelpe deg med å beregne den nødvendige størrelsen på sinkanoden.

Forbered overflaten: Før du installerer en sinkanode, må du rengjøre og forberede overflaten der den skal festes. Fjern all rust, maling og smuss fra overflaten for å sikre god elektrisk kontakt mellom anoden og båtens metall.

Monter sinkanoden: Følg produsentens instruksjoner for montering av anoden. Vanligvis innebærer dette å feste den med bolter eller skruer til båtens metallstruktur. Sørg for at det er god elektrisk kontakt mellom anoden og metallet den skal beskytte.

Inspeksjon og vedlikehold: Det er viktig å inspisere og vedlikeholde sinkanodene regelmessig for å sikre at de fungerer effektivt. Sjekk anodene for tegn på korrosjon, og erstatt dem når de er omtrent 50% forbrukt. Frekvensen av inspeksjon og utskifting avhenger av båtens bruk og vannforholdene.

Ved å følge disse trinnene og tipsene, vil du kunne velge og installere riktig sinkanode for din båt, noe som beskytter den mot skadelig galvanisk korrosjon og forlenger levetiden til dine verdifulle metallkomponenter.