Merking av teiner og ruser

I følge Fiskeridirektoratet skal alle fritidsfiskere merke sine redskaper med navn, folkeregistrerte adresse og evt. telefonnummer. Dette gjelder både teiner og ruser. I tillegg skal blåser / bøyer merkes på samme vis. Har man flere teiner i lenke skal uansett hver enkelt teine merkes tydelig. Dette trådte i kraft fra 01.01.2022.

Merkekravet ble innført ved en endring i § 73a i "Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen".

Man skal bruke merker som tåler saltvann og som ikke løsner og forsøpler havet. Vi har fått inn denne typen teinemerker som er ideelle til dette formålet. De er av plast, er helt hvite, og er lett og skrive på med en vannfast tusj (sprittusj). Merket skal festes i redskapens øvre del, slik at det er lett synlig.

Hummerteiner

Hummerteiner som står i sjøen skal være merket med minst en blåse / bøye der fiskerens deltakernummer kommer tydelig frem. Deltakernummeret kan fint stå på vaket selv om man velger å bruke samme vak utenom hummerfisket.

Vær en ansvarlig fisker

* Bruk gode og synlige vak. Ikke bruk ting som plastkanner og flasker.

* Ta hensyn til værforhold.

* Ikke sett ut fiskeredskapene i trafikkert skipslei eller i områder med sterk straum.

* Riktig lengde på tau. Det skal være samsvar mellom dybde og lengde på tau.

Utstyr til merking av teiner:

Sealine Products har både teinemerker og vannfaste tusjer som er velegnet til merking av teiner og ruser. Vi har også et godt utvalg av teiner, blåser og tauverk.