Lensepumpe - Velg riktig

Velge riktig lensepumpe så ikke din båt synker

Hvordan velger du riktig lensepumpe?

Enhver båt eller skip må ha lensepumper fordi de holder båten eller skipet flytende ved å eliminere avløpsvann som bygger seg opp i lenseområdet. En båts laveste punkt, lensen, er der vann har en tendens til å samle seg og finnes nær kjølen.

Lensepumper finnes i en rekke stiler og størrelser, og deres effektivitet påvirkes av en rekke variabler. Vi vil gå gjennom definisjonen av lensepumper, deres mange typer og ting du bør tenke på mens du velger en i denne artikkelen.

Hvordan fungerer lensepumper?

Lensepumper er mekaniske verktøy som brukes til å drenere vann fra et skips lense. De er laget for å pumpe vann ut av lensen og over bord og er vanligvis elektrisk drevne. En lensepumpes hovedfunksjon er å hindre at vann bygger seg opp i lenseområdet, noe som kan gjøre båten ustabil og i værste fall få den til å synke. Lensepumper er en nødvendighet for alle båter, fra fritidsbåter til kommersielle skip, og de finnes på både små og større båter.

En sentrifugal- eller impellerpumpe brukes i lensepumper for å generere en vannstrøm. Pumpen er festet til en utgangsledning som pumper vannet over bord og en inntaksslange som samler opp vann fra lenseområdet. Pumpen trekker vann inn i inntaksledningen når den slås på og tvinger den ut av utgangsslangen ved hjelp av sentrifugalkraft eller et roterende løpehjul. Den konvensjonelle bryteren som brukes til å betjene pumpen kan aktiveres manuelt eller automatisk av en flottørbryter når vannivået i lensen når et forhåndsbestemt nivå.

Ulike lensepumpetyper

Lensepumper kommer i tre hovedkategorier: manuelle, elektriske og kombinasjonspumper.

Automatiske lensepumper

Den enkleste typen lensepumpe er en manuell, som er avhengig av brukerens fysiske anstrengelse for å starte en vannstrøm. Disse pumpene kan brukes i nødstilfeller når båtens elektriske system har sviktet eller når det ikke er strøm tilgjengelig. De drives vanligvis av en manuell pumpe. I tilfelle den elektriske lensepumpen går i stykker, er manuelle pumper også nyttige som reservepumper.

Elektriske lensepumper

Den mest utbredte lensepumpen som brukes på båter i dag er elektriske. De har en elektrisk motor som driver dem, og en bryter som enten kan aktiveres manuelt eller automatisk via en flottørbryter styrer dem.

Effekten av elektriske pumper kan uttrykkes i gallons per time (GPH) eller liter per time (LPH), og de kommer i en rekke størrelser. Størrelsen på pumpen som trengs vil avhenge av hvor mye vann som må pumpes ut og hvor stor båten er.

Integrerte lensepumper

Lensepumper som kombinerer manuelle og elektriske pumper er kjent som combo lensepumper. De kan drives av en elektrisk motor når strøm er tilgjengelig, men de er ment å brukes som manuell pumpe i nødssituasjoner. For fartøyer med utilstrekkelig elektrisk kraft eller når det elektriske systemet har sviktet, er kombinasjonspumper et nyttig alternativ.

Størrelsen på båten, vannvolumet som må skyves ut, typen pumpe og strømforsyningen er alle ting å ta hensyn til når du velger lensepumpe.

Fartøyets størrelse

Når du velger lensepumpe, er det avgjørende å ha båtens størrelse i tankene. For å håndtere det større volumet av vann som kan samle seg i lenseområdet på større båter, trengs større pumper med høyere ytelseskapasitet.

Kapasitet

Et annet viktig problem å ta hensyn til er pumpens kapasitet. Mengden vann som en pumpe kan fjerne i løpet av en time, indikeres av dens utgangskapasitet, som altså er uttrykt i gallons per time (GPH) eller liter per time (LPH). Størrelsen på båten og volumet av vann som må skyves ut bør tas i betraktning når du velger en pumpe.

Strømkilde

En annen kritisk faktor er lensepumpens strømforsyning. Båtens batteri eller en ekstern strømkilde er begge akseptable kilder til elektrisk kraft for elektriske pumper. Å velge en pumpe som er kompatibel med batteriets spenning og har lavt strømbehov er avgjørende dersom båtens batteri er hovedstrømkilden for å forhindre at batteriet tappes.

Manuell vs. automatisk drift

Om lensepumpen skal kjøres automatisk eller manuelt er en annen ting å tenke på. En flottørbryter er en funksjon ved automatiske lensepumper som aktiverer pumpen når vannstanden i lensen når et visst nivå. Denne praktiske funksjonen sørger for at pumpen går uten behov for menneskelig involvering.

Det er imidlertid avgjørende å sørge for at flottørbryteren er satt opp riktig og at ingenting hindrer den i å fungere etter hensikten. Manuelle pumper må betjenes av en person, men de fungerer som reservepumper i tilfelle en elektrisk pumpe svikter.

Konklusjon

Et lensepumpe er et viktig utstyr for enhver båt eller skip. Ved å drenere avløpsvann som samler seg i lenseområdet, hjelper de til med å holde båten flytende. Den beste lensepumpen for båten din vil belage seg på en rekke kriterier, inkludert størrelsen på båten, vannvolumet som må skyves ut, pumpetypen og strømkilden.

Lensepumper kommer i manuelle, elektriske og kombinasjonsvarianter. For å garantere optimal ytelse er det avgjørende å velge en pumpe som passer for båtens størrelse og tiltenkte bruk, samt å sørge for at den installeres og vedlikeholdes riktig.

Se våre 230 V lensepumper her

Se våre 12 V lensepumper her