Seajet 035 Hard Racing

Seajet 035 Hard Racing

249,00 NOK

Veil. salgspris 249,00 NOK

Klarna

Basert på 2 Vurderinger

Lagerstatus: 12 stk. på lager
stk.

Seajet 035 Hard Racing

Seajet 035 Hard Racing er et hardt bunnstoff for båter med høy dekningsgrad. Den kan poleres til en jevn og glatt finish før starten av hvert eneste løp.

  • Hard Matrix bunnstoff
  • Hastighet opp til 70 knop
  • Polerbar

Farge: Hvit

Volum: 0,75 liter

Sikkerhetsdatablad Seajet 035 Hard Racing

Seajet 035 Hard Racing er et høyytelses, hardt og polerbart bunnstoff som passer for motorbåter og raceryachter. Passer for alle båter opp til en hastighet på 70 knop. Kan brukes på alle underlag inkludert aluminium.

Før bruk, rør grundig til produktet er blandet til en jevn konsistens.

Filmtykkelse og spredningshastighet avhenger av påføringsmetoden, det kan være nødvendig med flere lag oppnå den spesifiserte filmtykkelsen. Maksimal nedsenkingstid etter påføring er 6 måneder. Etter nedsenking kan Seajet 035 Hard Racing vise en liten fargeendring. Fargeforskjell mellom batcher kan forekomme. Bland ulike partier før bruk.

Overflate forberedelser

Høytrykksvask (±200 bar) for å rengjøre overflaten. Eksisterende bunnstoff i god stand: sjekk tabellen for SEAJET-bunnstoffkompatibilitet. Hvis kompatibel, bruk direkte. Hvis det gamle bunnstoffet ikke er kompatibelt eller ukjent, påfør et barrierestrøk med SEAJET 015.

Eksisterende bunnstoff i dårlig stand: fjern bunnstoff. Bunnstoff skal kun våtslipes eller fjernes kjemisk. Aldri brenn av eller tørrslip gammelt bunnstoff. Sørg for at overflaten er tørr og fri for forurensning som salt, fett eller olje. Avfett om nødvendig.

Påfør to strøk. Påfør et ekstra strøk på forkanter, vannlinje, ror og hekkutstyr.

Ny påføring:

GRP/stål: slip først med P100 slipepapir, fjern alt støv og påfør SEAJET 015 eller SEAJET 117.
Tre: slip først med P100 slipepapir, fjern alt støv og påfør SEAJET 015.
Aluminium: slip først med P100 slipepapir, fjern alt støv og påfør SEAJET 017 etterfulgt av SEAJET 117.

Oppbevaring

Oppbevar beholderne på et tørt, kjølig og godt ventilert sted og vekk fra direkte sollys. Beholdere må holdes godt lukket. Behandles forsiktig.

Transport

Produktet skal forbli i en godt lukket beholder under transport.

Holdbarhet

Min. 2 år ved 20°C

Avhending

Ikke tøm i avløp, kast dette materialet og dets beholder på innsamlingssted for farlig avfall eller spesialavfall.

Sikkerhetsinformasjon

Råd om personlig beskyttelse og tilleggsinformasjon kan fås fra produktsikkerhetsdatabladet fra Chugoku Paints B.V. som er tilgjengelig på forespørsel. Minste sikkerhetstiltak ved håndtering av denne malingen er:

A. Følg forsiktighetsmerknadene som er vist på beholderen.
B. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
C. Unngå hudkontakt og innånding av sprøytetåke.
D. Hvis produktet kommer i kontakt med huden, vask grundig med lunkent vann og såpe eller egnet rengjøringsmiddel. Hvis øynene er
forurenset, skyll med vann og kontakt lege umiddelbart.
E. Siden produktet inneholder brennbare materialer, hold unna gnister og åpen ild. Røyking bør ikke tillates i område.