Topcoat

Topcoat

Pris fra 319,00 NOK

Klarna

Basert på 2 Vurderinger


Topcoat til båt

Topcoat til båt produseres av Reichhold, som er en av verdens største leverandører av umettede polyester- og vinylesterharpikser for komposittapplikasjoner. Reichhold tilbyr den bredeste produksjonstilstedeværelsen for å produsere en komplett serie harpiksprodukter, gelcoats og limpastaer for kunder som produserer komposittprodukter som spenner fra badekar til vindturbinblad.

Ikke egnet til bruk sammen med epoxy primer.

HUSK Å KJØPE HERDER!

 

Topcoat lagerføres i fargene:


HVIT 20000

KORALLRØD 20006

SIGNALGRØNN 60001

FREGATTBLÅ 70005

OCEANBLÅ 70007

GRÅ 80003

HAVBRIS 80008

SKUMHVIT 80096

SORT 90000

Leveringstider: 1-3 dager på 1 kgs, og 3-8 dager på 10 og 20 kgs.


Håndtering av Topcoat:

 

Informasjoner om sikker håndtering:

Hold beholderne tett tillukket.

Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.

Unngå aerosoldannelse.


Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:


Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.


Lagring:


Krav til lagerrom og beholdere: Lagres på et kjølig sted.


Informasjoner om felles lagring:


Lagres adskilt fra næringsmidler.
Lagres adskilt fra oksydasjonsmidler.


Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:

Lagres kjølig og tørt i godt tillukkede beholdere.

 

Datablad for Topcoat (Høyreklikk og Lagre Som)

 

Andre kunder har også kjøpt